Nova York

El Marcel i el Martí de viatge a Nova York.