Interrail (2)

La Carla ens envia més fotos de l'interrail, aquest com des de Ljubljana a Eslòvenia entre altres llocs.