Aplec dels ports a Cinctorres

Alguns monitors han anat un any més a l'Aplec dels ports que és una festa de la comarca dels ports que està a la part nord de Castelló al país valencià.

Aquest any és celebrava a Cinctorres.