Kimberley

Una altre foto de la Sònia, aquest cop des de Kimberley!